فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خانه باغ جنگلی شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر
800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا باغ سنددار در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1270 متر
1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1270 متر

خانه باغ سنددار در شمال

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

خانه باغ دوبلکس استخردار در شمال

1,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر
1,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

خانه باغ شیک در محموداباد

700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر
700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

خرید خانه باغ منطقه جنگلی

560,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
560,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خانه باغ لوکس در محمودآباد

620,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
620,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید خانه باغ استخردار جنگلی

1,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر
1,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

خانه باغ شیک در شمال

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر
750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

خانه باغ دوبلکس در شمال

900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر
900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

خانه باغ در محموداباد

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 560 متر
650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 560 متر

خرید خانه باغ روستایی در شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر
800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر
1 2 3 7