فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

باغ ویلا متراژ بالا در شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خانه باغ

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا باغ در بهترین منطقه محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا باغ سنددار اقساطی

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا باغ متراژ بالا ارزان در شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

شهرک های ساحلی شمال کشور

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خانه باغ با سند تک برگ

650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 385 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خانه باغ جنگلی در نور

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا باغ ساحلی در رویان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا باغ ارزان در محمودآباد

420,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خانه باغ استخردار در محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 430 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا باغ استخردار در محمودآباد شمال

700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید خانه باغ در سرخرود

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر
1 2 3 8
مشاوره رایگان برای شما