فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید خانه باغ چسبیده به جنگل

520,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 280 متر
520,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 280 متر

خرید خانه باغ استخردار

1,000,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 700 متر
1,000,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 700 متر

خانه باغ شیک در محمودآباد شمال

540,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 320 متر
540,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 320 متر

خرید خانه باغ نقلی در شمال

220,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر
220,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر

خرید خانه باغ لوکس شمال

450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 260 متر
450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 260 متر

ویلا باغ دار در محمودآباد

530,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 320 متر
530,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 320 متر

خانه باغ داخل شهرک محمودآباد

700,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 510 متر
700,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 510 متر

خانه باغ لوکس استخردار در شمال

900,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 630 متر
900,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 630 متر

خانه باغ جنگلی در محمودآباد

370,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 340 متر
370,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 340 متر

خانه باغ جنگلی در شمال

750,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 570 متر
750,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 570 متر

خانه باغ مبله شمال

390,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 312 متر
390,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 312 متر

خرید خانه باغ در شمال

900,000.000 تومان
4 خواب 4 حمام 700 متر
900,000.000 تومان
4 خواب 4 حمام 700 متر
1 2 3