فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خانه کوهستانی

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا کوهستانی با چشم انداز رودخانه

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

خرید ویلا کوهستانی

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا کوهستانی با قیمت مناسب

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

خرید ویلا شیک ارزان ییلاقی

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

بنایی شیک در منطقه ییلاقی شمال

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر
مشاوره رایگان برای شما