فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در نور

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر
450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا در شهرک برند محمودآباد

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا در شمال محمودآباد

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی در محمودآباد نیم پیلوت

540,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر
540,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

ویلا در مجموعه شهرکی محمودآباد

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت شیک در محمودآباد

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید باغ ویلا در محیط جنگلی

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا دوبلکس شهرکی لوکس محمودآباد

780,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
780,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا در مجموعه تهرانی نشین شمال

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا در محموداباد شهرکی

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر
320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

خرید ویلا جنگلی شیک در محمودآباد

420,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 265 متر
420,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 265 متر

ویلا دوبلکس در محمودآباد شهرکی

700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
1 2 3 15