فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش ویلا نیم پیلوت چمستان

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا نیم پیلوت در مازندران

480,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر
480,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک

510,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
510,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا لوکس داخل شهرک

1,500,000 تومان
4 تخت 4 حمام 380 متر
1,500,000 تومان
4 تخت 4 حمام 380 متر

خرید ویلا نیم پلوت جنگلی محمودآباد

430,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر
430,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر

ویلا باغ نیم پیلوت در محمودآباد

530,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 400 متر
530,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 400 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر
350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرکی

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر
300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا نما رومی شهرکی در شمال

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر
380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی در محمودآباد

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر
450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا نیم پیلوت سنددار

360,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
360,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت نما سنگ شمال

400,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر
400,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر
1 2 3 7