فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا نیم پلوت جنگلی محمودآباد

430,000.000 تومان
3 خواب 4 حمام 260 متر مساحت زمین
430,000.000 تومان
3 خواب 4 حمام 260 متر مساحت زمین

ویلا باغ نیم پلوت در محمودآباد

530,000.000 تومان
3 خواب 4 حمام 400 متر مساحت زمین
530,000.000 تومان
3 خواب 4 حمام 400 متر مساحت زمین

ویلا نیم پیلوت شهرکی

270,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر مساحت زمین
270,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 230 متر مساحت زمین

خرید ویلا نیم پیلوت اقساطی در نور

300,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 200 متر مساحت زمین
300,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 200 متر مساحت زمین

ویلا فروشی در چمستان

600,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 250 متر مساحت زمین
600,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 250 متر مساحت زمین

خرید ویلا نیم پیلوت نما رومی

280,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین
280,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین

خرید ویلا ارزان قیمت در شمال

330,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین
330,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 230 متر مساحت زمین

ویلا شهرکی سعادت آباد چمستان

400,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 260 متر مساحت زمین
400,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 260 متر مساحت زمین

ویلا در شمال نیم پیلوت اقساطی

400,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 240 متر مساحت زمین
400,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 240 متر مساحت زمین

ویلا نیم پیلوت در امیر آباد چمستان

500,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 250 متر مساحت زمین
500,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 250 متر مساحت زمین

ویلا نیم پیلوت جنگلی در شمال

380,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 290 متر مساحت زمین
380,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 290 متر مساحت زمین

ویلا نیم پیلوت اقساطی در شمال

400,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 300 متر مساحت زمین
400,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 300 متر مساحت زمین
1 2 3 4