فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا روستایی کلوده

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

ویلا باغ روستایی متراژ بالا در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

ویلا روستایی نیم پیلوت ارزان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

خرید خانه روستایی در آمل

360,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 126 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

360,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 126 متر

ویلا روستایی ارزان در محموداباد

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا باغ روستایی در بهترین منطقه شمال

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا باغ روستایی در محمودآباد

320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا جنگلی روستایی

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا شهرکی در بهترین روستاهای محمودآباد

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا باغ اقساطی در شمال

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

ویلا روستایی متراژ بالا

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا باغ روستایی زیر قیمت در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر
1 2 3 4
مشاوره رایگان برای شما