فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا باغ روستایی در محمودآباد

320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر
320,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید خانه باغ روستایی در محمودآباد

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر

ویلا روستایی در آمل

280,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر
280,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در شمال

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر
320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی استخردار در شمال

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر
500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

ویلا روستایی نیم پیلوت در محمودآباد

340,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر
340,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا روستایی با متراژ بالا در شمال

400,000 تومان
2 تخت 2 حمام 700 متر
400,000 تومان
2 تخت 2 حمام 700 متر

خانه باغ روستایی همکف در شمال

300,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر
300,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

خرید ویلا روستایی در مازندران

400,000 تومان
2 تخت 1 حمام 670 متر
400,000 تومان
2 تخت 1 حمام 670 متر

خرید خانه روستایی ارزان در شمال

280,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر
280,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا روستایی با درختان میوه در شمال

380,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر
380,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

خرید ویلا روستایی در شمال

270,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر
270,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر
1 2 3