فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا باغ روستایی در محمودآباد

320,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 350 متر مساحت زمین
320,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 350 متر مساحت زمین

ویلا ارزان روستایی

280,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 550 متر مساحت زمین
280,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 550 متر مساحت زمین

ویلا روستایی در شمال

430,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 550 متر مساحت زمین
430,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 550 متر مساحت زمین

خرید ویلا روستایی زیر قیمت در شمال

270,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 250 متر مساحت زمین
270,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 250 متر مساحت زمین

خرید ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

320,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 450 متر مساحت زمین
320,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 450 متر مساحت زمین

ویلا روستایی آمل

270,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 540 متر مساحت زمین
270,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 540 متر مساحت زمین

ویلا روستایی

450,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 600 متر مساحت زمین
450,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 600 متر مساحت زمین

خانه روستایی ارزان در مازندران

300,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 630 متر مساحت زمین
300,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 630 متر مساحت زمین

ویلا روستایی جنگلی در شمال

250.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر مساحت زمین
250.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر مساحت زمین

ویلا روستایی با ویوی جنگلی در شمال

250,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر مساحت زمین
250,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 250 متر مساحت زمین

فروش خانه روستایی در آمل

180,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 160 متر مساحت زمین
180,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 160 متر مساحت زمین

فروش خانه روستایی ارزان

260,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 330 متر مساحت زمین
260,000.000 تومان
2 خواب 1 حمام 330 متر مساحت زمین
1 2