فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا روستایی

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر
450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

خانه روستایی ارزان در مازندران

380,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر
380,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا روستایی جنگلی در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر
250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا روستایی با ویوی جنگلی در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر
250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

فروش خانه روستایی در آمل

180,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر
180,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

فروش خانه روستایی ارزان

260,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر
260,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

خرید ویلا روستایی متراژ بالا سرخرود

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر
380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر

ویلا باغ روستایی در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 660 متر
350,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 660 متر

خرید ویلا باغ ساحلی

580,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر
580,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

ویلا روستایی با زمین زیاد محمودآباد

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر
300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

فروش ویلا باغ روستایی در شمال

220,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر
220,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر
1 2 3 4
کمک خواستن؟ گپ زدن با ما