فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلاساحلی استخردار در شهرکهای برند سیسنگان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا دوبلکس ساحلی رویان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا در رویان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

شهرک های معروف ایزدشهر

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا ساحلی در شمال

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

فروش ویلا در رویان داخل شهرک

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

فروش ویلا در نوشهر

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

ویلا شهرکی نوشهر (دوبلکس)

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

فروش ویلا در علی آباد نوشهر ویلا ساحلی

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا ساحلی جنگلی در ونوش

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا شهرکی در رویان و نوشهر

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

خرید ویلا ساحلی لوکس استخردار

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا قیمت مناسب در رویان

920,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

920,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا شهرکی ساحلی نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا ساحلی لوکس در سیسنگان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا شهرکی با ویوی ساحلی نوشهر

1,950,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,950,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا نوشهر با سند تک برگ

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا شهرکی در منطقه ساحلی نوشهر

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا دوبلکس ساحلی در رویان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا جنگلی ساحلی در ونوش

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا نزدیک دریا سیسنگان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا ساحلی مدرن نوشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

ویلا در سیسنگان نوشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا در سیسنگان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا در شهرکهای برند ساحلی

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

منطقه ساحلی و جنگلی ونوش

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

ویلا ساحلی نوشهر کد 1549

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا ساحلی سیسنگان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا شهرکی در رویان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا ساحلی مدرن در رویان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر
1 2 3 4

ویلا ساحلی

ساحل زیبای مازندران در شرایط کنونی شاید جزء معدود دلخوشی هموطنان

عزیزمان باشد که با سفر به آنجا اندکی از خستگی های ناشی از کار و ترافیک

و دود و شلوغی را از تن خود به در می کنند . پس برای رفتن به آن محل زیبا یک

ویلای ساحلی باید باشد که عزیزان بی دغدغه به آنجا پناه آورند .

خرید ویلای ساحلی آن هم ویلای ساحلی در مازندران از اولویت های زندگی خیلی از ایرانیان می باشد .

خرید ویلا ساحلی از آرزوهای بزرگ خیلی از هموطنان می باشد ، خرید ویلا

ساحلی در شمال از دغدغه های خیلی از مردم کشورمان می باشد .

خرید ویلا ساحلی در شمال یعنی داشتن بهترین امکانات برای تفریح و شادی در

زندگی امروزی ، خرید ویلای ساحلی یعنی حرکت به سمت یک زندگی قشنگ و شاد و روح انگیز.

شما متقاضیان خرید ویلای ساحلی می توانید با چند روش به خواسته خود که

خرید یک ویلای ساحلی در شمال می باشد برسید شما می توانید درخواست

ویلای ساحلی ارزان از ما داشته باشید که در این صورت ما ویلای ساحلی که به

شما ارائه خواهیم داد کمی از نظر بعد مسافت با دریا فاصله خواهد داشت که

شما از ویلای ساحلی خود با چند دقیقه پیاده روی به ساحل زیبای شمال می رسید .

ویلا ساحلی

همچنین شما می توانید درخواست یک ویلای ساحلی که در پلاک یک ساحل

می باشد را از ما داشته باشید که در واقع شما با خرید ویلا ساحلی آن هم ویلا

ساحلی در شمال کشور دارای ویلای ساحلی می باشید که به ساحل دریا

ارتباط دارد یعنی در واقع فاصله ویلا ساحلی شما با دریا فقط حریم پر از ماسه و گوش ماهی دریا می باشد .

حتی ما برای خرید ویلا ساحلی با قیمت مناسب به شما پیشنهادهای جالب و

وسوسه انگیزی داریم که شما راحت تر و آسان تر به خواسته خودتان که همان

خرید ویلای ساحلی در شمال آن هم ویلای ساحلی ارزان و مناسب می باشد برسید .

منتظر تماس شما عزیزان همیشه و همه وقت هستیم .

مشاوره رایگان برای شما