فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا ساحلی مبله در محمودآباد

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر
800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

آپارتمان در رویان با ویو ساحلی

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر
800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا ساحلی

510,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر
510,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا در دریاکنار

500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 260 متر

خرید ویلا همکف ساحلی محمودآباد

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر
400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

خرید ویلا در شهرک دریاکنار

760,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر
760,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

ویلا باغ ساحلی در دریا کنار خزر شهر

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر
2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

ویلا باغ ساحلی

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1100 متر
850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1100 متر

ویلا ساحلی سرخرود

620,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر
620,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

ویلا ساحلی تریبلکس داخل شهرک محمودآباد

2,300,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 260 متر
2,300,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 260 متر

قطعه زمین شهرکی در ایزدشهر

1,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر
1,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

خرید ویلا شهرکی ساحلی در ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
1 2 3 5