فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا باغ ساحلی

850,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 1100 متر مساحت زمین
850,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 1100 متر مساحت زمین

ویلا ساحلی سرخرود

620,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 310 متر مساحت زمین
620,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 310 متر مساحت زمین

ویلا ساحلی تریبلکس داخل شهرک محمودآباد

kianshomal.com

2,300,000.000 تومان
5 خواب 6 حمام 260 متر مساحت زمین
2,300,000.000 تومان
5 خواب 6 حمام 260 متر مساحت زمین

ویلا نیم پیلوت ساحلی محمودآباد

420,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 250 متر مساحت زمین
420,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 250 متر مساحت زمین

خرید ویلا ساحلی شهرکی

550,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین
550,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین

خرید ویلا ساحلی محمودآباد

2,000,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 500 متر مساحت زمین
2,000,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 500 متر مساحت زمین

خرید ویلا باغ ساحلی در نوشهر

1,200,000.000 تومان
5 خواب 4 حمام 1050 متر مساحت زمین
1,200,000.000 تومان
5 خواب 4 حمام 1050 متر مساحت زمین

ویلا ساحلی لاکچری در نور

750,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 400 متر مساحت زمین
750,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 400 متر مساحت زمین

ویلا ساحلی داخل شهرک

1,000,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 300 متر مساحت زمین
1,000,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 300 متر مساحت زمین

ویلا ساحلی

3,000,000.000 تومان
6 خواب 7 حمام 1000 متر مساحت زمین
3,000,000.000 تومان
6 خواب 7 حمام 1000 متر مساحت زمین

ویلا لوکس ساحلی محمودآباد شمال

800,000.000 تومان
4 خواب 4 حمام 400 متر مساحت زمین
800,000.000 تومان
4 خواب 4 حمام 400 متر مساحت زمین

ویلا سرخرود خط دریا

620,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 220 متر مساحت زمین
620,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 220 متر مساحت زمین
1 2 3