فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلاساحلی استخردار در شهرکهای برند سیسنگان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

فروش ویلا دوبلکس ساحلی رویان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا در رویان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

شهرک های معروف ایزدشهر

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا ساحلی در شمال

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا در رویان داخل شهرک

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا در نوشهر

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا شهرکی نوشهر (دوبلکس)

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا در علی آباد نوشهر ویلا ساحلی

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا ساحلی جنگلی در ونوش

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی در رویان و نوشهر

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا ساحلی لوکس استخردار

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا قیمت مناسب در رویان

920,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

920,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی ساحلی نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا ساحلی لوکس در سیسنگان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر
1 2 3 8
مشاوره رایگان برای شما