فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلاساحلی استخردار در شهرکهای برند سیسنگان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

فروش ویلا دوبلکس ساحلی رویان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر
2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

فروش ویلا در رویان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

شهرک های معروف ایزدشهر

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر
2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

خرید ویلا ساحلی در شمال

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر
900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا در رویان داخل شهرک

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر
1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

فروش ویلا در نوشهر

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر
2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

ویلا شهرکی نوشهر (دوبلکس)

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

فروش ویلا در علی آباد نوشهر ویلا ساحلی

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا ساحلی جنگلی در ونوش

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر
1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی در رویان و نوشهر

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر
1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

خرید ویلا ساحلی لوکس استخردار

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر
2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر
1 2 3 9
کمک خواستن؟ گپ زدن با ما