فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا ساحلی نوشهر کد 1549

2,300,000,000 تومان
4 خواب 4 حمام 300 متر
2,300,000,000 تومان
4 خواب 4 حمام 300 متر

خرید ویلا ساحلی سیسنگان

850,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 300 متر
850,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی در رویان

1,300,000,000 تومان
3 خواب 3 حمام 350 متر
1,300,000,000 تومان
3 خواب 3 حمام 350 متر

خرید ویلا ساحلی مدرن در رویان

2,500,000,000 تومان
4 خواب 4 حمام 300 متر
2,500,000,000 تومان
4 خواب 4 حمام 300 متر

ویلا شهرکی ونوش به رویان

2,900,000,000 تومان
3 خواب 3 حمام 250 متر
2,900,000,000 تومان
3 خواب 3 حمام 250 متر

خرید ویلا جنگلی در منطقه ساحلی رویان

1,200,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 340 متر
1,200,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 340 متر

ویلا ساحلی لوکس رویان

2,900,000,000 تومان
4 خواب 4 حمام 410 متر
2,900,000,000 تومان
4 خواب 4 حمام 410 متر

ویلا ساحلی دوبلکس شهرکی

2,100,000,000 تومان
4 خواب 4 حمام 270 متر
2,100,000,000 تومان
4 خواب 4 حمام 270 متر

خرید ویلا ساحلی لوکس

2,500,000,000 تومان
3 خواب 3 حمام 300 متر
2,500,000,000 تومان
3 خواب 3 حمام 300 متر

خرید ویلا ساحلی ارزان

5,500,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 210 متر
5,500,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 210 متر

ویلا ساحلی فروشی

800,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 315 متر
800,000,000 تومان
2 خواب 2 حمام 315 متر

فروش ویلا ساحلی ونوش

1,400,000,000 تومان
3 خواب 4 حمام 220 متر
1,400,000,000 تومان
3 خواب 4 حمام 220 متر
1 2 3 4 5 9
کمک خواستن؟ گپ زدن با ما