فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا فروشی شمال داخل شهرک جاافتاده

580,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 250 متر مساحت زمین
580,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 250 متر مساحت زمین

ویلا شهرکی شمال

450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین
450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین

ویلا دوبلکس شهرکی محموداباد

1,700,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 500 متر مساحت زمین
1,700,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 500 متر مساحت زمین

خرید ویلا لوکس در شمال

1,500,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 300 متر مساحت زمین
1,500,000.000 تومان
4 خواب 5 حمام 300 متر مساحت زمین

خرید ویلا در محموداباد

700,000.000 تومان
3 خواب 5 حمام 290 متر مساحت زمین
700,000.000 تومان
3 خواب 5 حمام 290 متر مساحت زمین

ویلا تریبلکس داخل شهرک در محمودآباد

1,200,000.000 تومان
5 خواب 4 حمام 350 متر مساحت زمین
1,200,000.000 تومان
5 خواب 4 حمام 350 متر مساحت زمین

ویلا شهرکی دوبلکس

600,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 280 متر مساحت زمین
600,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 280 متر مساحت زمین

ویلا نیم پیلوت جنگلی نما رومی

370,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 250 متر مساحت زمین
370,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 250 متر مساحت زمین

ویلا شهرکی منطقه جنگلی

380,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 312 متر مساحت زمین
380,000.000 تومان
2 خواب 2 حمام 312 متر مساحت زمین

ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی

420,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 220 متر مساحت زمین
420,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 220 متر مساحت زمین

خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک

450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین
450,000.000 تومان
3 خواب 3 حمام 270 متر مساحت زمین

ویلا شهرکی جنگلی در نور

400,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 260 متر مساحت زمین
400,000.000 تومان
3 خواب 2 حمام 260 متر مساحت زمین
1 2 3 7