فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا در بهترین منطقه شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر
550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا در محمودآباد و رویان

580,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر
580,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا شمال شهرک قدیمی

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

فروش ویلا شهرکی با سند

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر
600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

خرید ویلا در رویان مازندران

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

باغ ویلا اطراف تهران

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر
1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شمال 1595

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا شهرکی در محموداباد شمال

580,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر
580,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان محموداباد

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی نزدیک ساحل

2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر
2,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

خرید ویلا باغ شهرکی در رویان ونوش

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی کنار جنگل نوشهر

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
1 2 3 17
کمک خواستن؟ گپ زدن با ما