فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

شهرکی ویلا

750,000,000 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان / 52
52 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا شهرکی لاکچری و زیبا

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا شهرکی با سند شش دانگ

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا شهرکی مازندران

670,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

670,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا فلت شهرکی شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا شهرکی در مازندران

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا داخل شهرک با شرایط عالی

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلاهای یک شکل شهرکی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا شهرکی جنگلی درمحمودآباد

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا شهرکی نیم پیلوت محمودآباد

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خانه ویلایی در شهرک شمال

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا شهرکی شیک با قیمت مناسب

470,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

470,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا در بهترین منطقه شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در محمودآباد و رویان

580,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

580,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر
1 2 3 15
مشاوره رایگان برای شما