فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس سنددار در محموداباد شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس مازندران

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی کلوده

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا ویو جنگلی در محموداباد

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا شمال استخردار با سند

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا شمال 1827

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا لوکس در شمال

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

لوکس ویلا دوبلکس شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا نیم پیلوت رومی در شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلادوبلکس رومی در شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلادوبلکس ارزان در محمودآباد

680,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

680,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

فروش ویلا شهرکی جنگلی در شمال

680,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

680,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا شهرکی ارزان با شرایط اقساطی

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا اقساطی در محمودآباد شمال

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر
1 2 3 18
مشاوره رایگان برای شما