فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا شمال نما سنگ جنگلی

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر
850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

کاخ ویلا دوبلکس در شمال

850,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر
850,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

ویلا شمال داخل شهرک برند

900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 330 متر
900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 330 متر

ویلا تریبلکس با شاهنشین در شمال

1,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر
1,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

ویلا شمال با نما سنگ

480,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر
480,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

380,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر
380,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شمال نما رومی سفید

740,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر
740,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا شیک فلت در شمال

360,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
360,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

فروش ویلا شمال داخل شهرک

800,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر
800,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

ویلا شهرکی لاکچری در شمال

650,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر
650,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

فروش ویلا دوبلکس رومی در شمال

900,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر
900,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

خرید ویلای لوکس در شمال

380,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر
380,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر
1 2 3 11