فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس استخردار در شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شیک در شمال

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس شهرکی محمودآباد

420,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شمال استخردار

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در شمال

260,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 201 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

260,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 201 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید و فروش ویلا نیم پیلوت

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی شهرکی شمال

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شمال استخردار نیم پیلوت

530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی شمال

800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک

280,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال

320,000,008 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,008 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال محمودآباد

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال ارزان

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید باغ ویلا در محمودآباد

520,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

520,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر
1 16 17 18
مشاوره رایگان برای شما