فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

قطعه زمین شهرکی و ساحل در ایزدشهر

750,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا جنگلی در سعادت آباد شمال

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 245 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

سپیده نقی زاده املاک کیان

85,000 تومان

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

زمین ارزان در شمال

500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 1300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 1300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ در شمال

350,000,000 تومان
5000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
5000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ارزان در شمال

230,000,000 تومان
1700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

230,000,000 تومان
1700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1000 متر
مشاوره رایگان برای شما