ملک برای ویلا شمال تا 1 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 روز
6 روز

خرید ویلا شیک و ارزان – محمودآباد کد 2037

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا ارزان شهرکی – منطقه محمودآباد کد2009

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 180متر کد 1992

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا فلت ارزان و شیک کد 1969

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا فلت رومی در محمودآباد کد1966

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا فلت ارزان در محموداباد کد 1965

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا همکف در محمودآباد کد 1959

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1957

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در منطقه محمودآباد کد 1947

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا مبله شهرکی محمودآباد کد 1937

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی ارزان با شرایط عالی کد 1929

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی محمودآباد کد 1920

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در منطقه سرسبز شمال کد 1917

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا جنگلی در شمال کد 1913

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد کد 1906

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

باغ ویلا در شمال کد 1905

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا روستایی کلوده

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی لاکچری و زیبا

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا همکف ارزان لوکس در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا ارزان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا باغ فلت استخردار

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خانه باغ

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

ویلا باغ با درختان میوه

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا رومی ارزان در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا لوکس در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا در شمال شیک

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال با حیاط بزرگ

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 360 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد 1747

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ متراژ بالا ارزان در شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت سنددار محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا فلت در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا جنگلی در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر
1 2 3 5
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید