ملک برای ویلا شمال تا 1 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا جنگلی ارزان قیمت در محمودآباد – کد2144

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

خرید خانه قدیمی کوهستانی- کد 2057 نمارستاق

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2054

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شیک و ارزان – محمودآباد کد 2037

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت ارزان – شمال 140متر کد 2012

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان شهرکی – منطقه محمودآباد کد2009

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 180متر کد 1992

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد کد 1942

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا مبله شهرکی محمودآباد کد 1937

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

ویلا شهرکی ارزان با شرایط عالی کد 1929

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی ارزان کد1923

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا روستایی جنگلی در شمال کد 1907

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

باغ ویلا در شمال کد 1905

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا روستایی کلوده

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا روستایی ارزان در کلوده محمودآباد

980,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان در شمال 1

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

ویلا باغ فلت استخردار

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا باغ با درختان میوه

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا لوکس در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا جنگلی در شمال محمودآباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی ارزان با شرایط اقساطی

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

خرید ویلا تا 300 میلیون

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا روستایی متراژ بالا

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

ویلا جنگلی حیاط دار محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا باغ محمودآباد

1,050,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا باغ شهرکی در رویان ونوش

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا جنگلی و ساحلی

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا ساحلی ارزان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه باغ با سند ششدانگ

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا در مجموعه شهرکی شمال

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در نور

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

باغ ویلا فروشی شمال

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید