فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 180متر کد 1992

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا فلت ارزان و شیک کد 1969

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

خرید ویلا فلت رومی در محمودآباد کد1966

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

ویلا فلت ارزان در محموداباد کد 1965

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

خرید ویلا همکف در محمودآباد کد 1959

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1957

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید ویلا در منطقه محمودآباد کد 1947

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

ویلا مبله شهرکی محمودآباد کد 1937

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

ویلا شهرکی محمودآباد کد 1920

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خرید ویلا در منطقه سرسبز شمال کد 1917

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

خانه باغ جنگلی در محمودآباد کد 1914

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد کد 1906

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

باغ ویلا در شمال کد 1905

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

خرید ویلا لوکس در محمودآباد کد 1903

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا نیم پیلوت لوکس محمودآباد کد 1902

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا نیم پیلوت با استخر

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا جنگلی ارزان در کلوده محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا شهرکی لاکچری و زیبا

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا با شرایط اقساطی در شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 225 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 225 متر

ویلا همکف ارزان لوکس در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا باغ فلت استخردار

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

ویلا دوبلکس زیبا محمودآباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا جنگلی فروش

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خانه باغ

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

فروش ویلا شهرکی مازندران

970,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

970,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا حیاط دار با سند

860,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

860,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا در حومه محمودآباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

ویلا شهرکی در مازندران

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا باغ با درختان میوه

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

ویلا داخل شهرک با شرایط عالی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا لوکس در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شمال کد 1812

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی در کلوده

930,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

930,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا همکف استخردار ارزان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا در شمال با سند

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

فروش ویلا شهرکی جنگلی در شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید و فروش ویلا دوبلکس شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا شمال با ویو باغی

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

ویلا جنگلی لوکس در محمودآباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا اقساطی در محمودآباد شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا شمال با حیاط بزرگ

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 360 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد 1747

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شمال با شرایط عالی

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا باغ متراژ بالا ارزان در شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 730 متر

ویلا شمال ساحلی ارزان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

ویلا نیم پیلوت سنددار محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

فروش ویلا فلت در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا حیاط دار با سند و ویو باغی

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید و فروش ویلا دوبلکس

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

فروش ویلا جنگلی در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

ویلاهای یک شکل شهرکی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا شرایطی در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا شهرکی دوبلکس لوکس در محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا شهرکی با قیمت مناسب در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شهرکی با امنیت بالا

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا در شهرک ها محموداباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا رومی استخردار در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

ویلا جنگلی حیاط دار محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا باغ محمودآباد

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر

خرید ویلا جنگلی محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 255 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 255 متر

ویلا جنگلی با حیاط وسیع

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 360 متر

ویلا لوکس شمال خرید

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا توضیح دار در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی و ساحلی

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا ساحلی ارزان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا روستایی ارزان در محموداباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

خانه باغ با سند ششدانگ

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

ویلا شیک شهرکی در شمال محموداباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

ویلا جنگلی داخل شهرک محمودآباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

فروش ویلا شهرکی در شمال محمودآباد

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا جنگلی طرح رومی ارزان محموداباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا در شمال تا 980 میلیون

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت سنددار در محمودآباد شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

ویلا محمودآباد نیم پیلوت جنگلی

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

ویلا ارزان جنگلی محموداباد

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا باغ همکف شیک در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر
1 2 3

خرید ویلا شمال تا 1 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 1 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 1 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید