ملک برای ویلا شمال تا 1 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید خانه قدیمی کوهستانی- کد 2057 نمارستاق

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2054

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا شیک و ارزان – محمودآباد کد 2037

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا ارزان شهرکی – منطقه محمودآباد کد2009

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 180متر کد 1992

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا فلت ارزان و شیک کد 1969

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا فلت ارزان در محموداباد کد 1965

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا همکف در محمودآباد کد 1959

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1957

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا در منطقه محمودآباد کد 1947

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد کد 1942

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا مبله شهرکی محمودآباد کد 1937

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا شهرکی ارزان با شرایط عالی کد 1929

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی ارزان کد1923

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا در منطقه سرسبز شمال کد 1917

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا جنگلی در شمال کد 1913

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا روستایی جنگلی در شمال کد 1907

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

باغ ویلا در شمال کد 1905

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا روستایی کلوده

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا روستایی ارزان در کلوده محمودآباد

980,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان در شمال 1

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا ارزان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا باغ فلت استخردار

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا باغ با درختان میوه

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 3200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا رومی ارزان در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس در شمال

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی در شمال محمودآباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ارزان با شرایط اقساطی

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

خرید ویلا تا 300 میلیون

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا روستایی متراژ بالا

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

ویلا جنگلی حیاط دار محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا باغ محمودآباد

1,050,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 540 متر
1 2 3 4
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید