ملک برای خرید ویلا در محمودآباد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

6 روز
6 روز

ویلا شهرکی سنددار – کد 2221 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

خریدویلا باغ جنگلی – کد 2220 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

خرید ویلا باغ ارزان – کد 2219 محمودآباد

2,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا تریبلکس استخردار – کد 2218 شمال

5,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

ویلا دوبلکس در شمال – کد 2217

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا دوبلکس مدرن – کد 2216 مازندران

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا باغ شمال – کد 2215

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

فروش ویلا دوبلکس – کد 2214 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا شهرکی جنگلی – کد 2213 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

ویلا جنگلی در شمال – کد 2212 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

ویلا مدرن ارزان – کد 2211 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

فروش ویلا مدرن استخردار – کد 2210 مازندران

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

ویلا دوبلکس منطقه جنگلی – کد 2209 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا ارزان – کد 2208 محمودآباد

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

ویلا لوکس مدرن – کد 2207 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا استخردار جنگلی – کد 2206 محمودآباد

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

فروش ویلا دوبلکس استخردار – کد 2204 محمودآباد

6,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 420 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 420 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن – کد 2203 محمودآباد

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی – کد 2202 محمودآباد

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – کد 2198 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا باغ در شهرکی سرسبز – کد 2197 محمودآباد

3,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

فروش ویلا شهرکی ارزان – کد 2196 مازندران

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – کد 2195 شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا استخردار و مدرن – کد 2194 محمودآباد

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا در منطقه باغی و جنگلی – کد 2193 محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا استخردار ارزان – کد 2192 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

ویلا استخردار جنگلی – کد 2191 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا شهرکی در شمال – کد 2190 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

فروش ویلا در شمال – کد 2189 محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا در شهرک لوکس – کد2188 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا در شمال – کد 2187 محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا موقعیت جنگلی – کد 2186 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا باغ دوبلکس – کد 2185 در محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا در مازندران- کد 2184 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا باغ استخردار لوکس – شمال کد 2182

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
1 2 3 38
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید