فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خانه باغ استخردار ارزان در شمال کد 1954

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا لاکچری در مازندران کد 1943

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

ویلا لوکس اقساطی محمودآباد کد 1927

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1918

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلامدرن و لوکس استخردار کد 1910

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خانه باغ استخردار کد1899

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس سنددار شهرکی جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا باغ لوکس با شرایط اقساطی در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

باغ ویلا استخردار زیر قیمت محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

لوکس ویلا دوبلکس

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

ویلا شهرکی با استخر روباز در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا باغ روستایی متراژ بالا در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا باغ لوکس در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا باغ سنددار اقساطی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس فلت در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا در علی آباد نوشهر ویلا ساحلی

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا با استخر سر پوشیده در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا ساحلی ارزان در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا با استخر سرپوشیده محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا در سیسنگان نوشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا فلت ساحلی شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا ساحلی در نوشهر

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا جنگلی در منطقه ساحلی رویان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا باغ ساحلی در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا ساحلی فروشی

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی جاافتاده و قدیمی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا دوبلکس نزدیک جنگل

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر
1 2 3 7

خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 2 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید