فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

ویلا دوبلکس ویو ابدی – محمودآباد کد 1991

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد 250 متر زمین کد 1990

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

فروش ویلا نیم پیلوت – آمل 200 متر کد 1984

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا باغ – محمودآباد استخردار 380متر کد 1981

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

خرید ویلا دوبلکس – محمودآباد 230 متر کد 1976

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا باغ ساحلی کد 1971

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال کد 1970

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

خانه باغ استخردار ارزان در شمال کد 1954

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

ویلا لاکچری در مازندران کد 1943

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

ویلا لوکس اقساطی محمودآباد کد 1927

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

خرید ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1918

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

ویلامدرن و لوکس استخردار کد 1910

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

خانه باغ استخردار کد1899

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا دوبلکس سنددار شهرکی جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

کاخ ویلای متراژبالا لوکس در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا باغ لوکس با شرایط اقساطی در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

باغ ویلا استخردار زیر قیمت محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

لوکس ویلا دوبلکس

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

ویلا شهرکی با استخر روباز در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا باغ روستایی متراژ بالا در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

باغ ویلا در کلوده محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

خرید ویلا مبله شهرکی با نگهبان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا مبله شهرکی در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

بهترین ویلای دوبلکس شمال

2,100,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

ویلا در شمال داخل شهرک

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا دوبلکس اقساطی نزدیک جنگل

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 212 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 212 متر

ویلا با سند تک برگ

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا باغ سنددار اقساطی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 470 متر

ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا دوبلکس شیک جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

شمال ویلا دوبلکس

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا شهرکی جنگلی شمال

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

خرید ویلا لوکس در سیسنگان نور

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 260 متر

شهرک های جنگلی در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

ویلا شهرکی با اقساط بلند مدت

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا لوکس فلت در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

خرید ویلا باغ لوکس در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

ویلا در بهترین شهرک های شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا شهرکی لاکچری محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا در شمال با استخر

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1180 متر

ویلا شمال نزدیک دریا

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

ویلا استخردار داخل شهرک برند

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 356 متر

فروش ویلا در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا در نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

فروش ویلا در علی آباد نوشهر ویلا ساحلی

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا با استخر سر پوشیده در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا ساحلی ارزان در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا با استخر سرپوشیده محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا در سیسنگان نور

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا فلت ساحلی شمال

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

خرید ویلا جنگلی در منطقه ساحلی رویان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

ویلا ساحلی در نوشهر

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

خرید ویلا باغ ساحلی در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا ساحلی فروشی

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

ویلا شهرکی جاافتاده و قدیمی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا دوبلکس نزدیک جنگل

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا شمال شهرکی خرید

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا دوبلکس استخردار در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا باغ استخردار در محمودآباد شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا دوبلکس رومی در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا دوبلکس لوکس در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا لاکچری دوبلکس شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا دوبلکس طرح رومی در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا در محمودآباد دوبلکس 

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا شهرکی استخردار

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خرید ویلا استخردار شهرکی در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

قیمت ویلا شهرکی در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

قیمت ویلا در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا لوکس استخردار در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

ویلا باغ استخردار شیک در شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

خانه باغ لوکس استخردار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 700 متر

خرید خانه باغ در ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

ویلا دوبلکس لوکس در محمودآباد شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا دوبلکس لوکس محمودآباد

1,900,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 280 متر
1 2 3 4

خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 2 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 2 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید