ملک برای ویلا شمال تا 2 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا در شمال – کد 2238

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا فلت جنگلی ارزان – کد 2237 محمودآباد

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی سنددار – کد 2221 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

خرید ویلا باغ شمال – کد 2215

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا جنگلی در شمال – کد 2212 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا ارزان – کد 2208 محمودآباد

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خانه باغی در مازندران – کد 2205 آمل

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا مدرن شهرکی – کد 2199 نور

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – کد 2198 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا در منطقه باغی و جنگلی – کد 2193 محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا استخردار ارزان – کد 2192 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا شهرکی در شمال – کد 2190 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا در شمال – کد 2189 محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا در شمال – کد 2187 محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا قیمت مناسب – محمودآباد کد 2166

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا ارزان قیمت – کد2158 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

فروش ویلا نیم پیلوت سنددار – محمودآباد کد2156

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – شمال کد 2155

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 125 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 125 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا نیم پیلوت شمال – کد 2154 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا فلت جنگلی – شمال 2153

2,000,000,000 تومان
2 تخت 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا داخل شهرک با نگهبانی- کد 2148 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت در محمودآباد – کد 2147

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد 230 متر2143

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2138

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک – کد 2134 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نیم پیلوت لوکس – کد 2128 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد کد 2127

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی – شمال کد 2115

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان و زیبا – کد 2114 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا همکف شیک – آمل کد 2110

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا نیم پیلوت در شمال – کد 2107

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شهرک برند – کد 2103 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا مدرن جنگلی فلت-محمودآباد کد2101

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2100

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – کد 2092 محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر
1 2 3 12
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید