ملک برای ویلا شمال تا 2 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلانیم پیلوت شهرکی-محمودآباد280متر کد2028

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

فروش ویلا دوبلکس رومی – نور 240 متر کد2024

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت -محمودآباد 240متر کد 2022

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا با قیمت مناسب – شمال کد 2021

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا باغ سنددار – محمودآباد 385 متر کد 2008

1,900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا دوبلکس ویو ابدی – محمودآباد کد 1991

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد 250 متر زمین کد 1990

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت – آمل 200 متر کد 1984

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

خرید ویلا باغ – محمودآباد استخردار 380متر کد 1981

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا دوبلکس – محمودآباد 230 متر کد 1976

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا باغ ساحلی کد 1971

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال کد 1970

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خانه باغ استخردار ارزان در شمال کد 1954

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا لاکچری در مازندران کد 1943

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا لوکس اقساطی محمودآباد کد 1927

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی با قیمت مناسب کد 1919

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1918

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلامدرن و لوکس استخردار کد 1910

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا لوکس در محمودآباد کد 1903

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خانه باغ استخردار کد1899

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس سنددار شهرکی جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت استخردار محموداباد

18,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

18,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

کاخ ویلای متراژبالا لوکس در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

خرید ویلا نیم پیلوت با استخر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا باغ لوکس با شرایط اقساطی در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

باغ ویلا استخردار زیر قیمت محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی فروش

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

لوکس ویلا دوبلکس

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

ویلا شهرکی با استخر روباز در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا باغ روستایی متراژ بالا در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر
1 2 3 10
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید