فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

خرید ویلا لوکس – محمودآباد 280 متر کد 1998

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

خرید ویلا لوکس نما رومی – چمستان امیرآباد کد 1995

2,750,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

خانه باغ استخردار مبله کد 1949

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا لوکس در محمودآباد کد 1935

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

ویلا لوکس در شمال کد 1934

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا در شمال کد 1931

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

خرید باغ ویلا لاکچری شمال

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

کاخ ویلا شهرکی با استخر سرپوشیده

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

کاخ ویلا لاکچری استخردار در شمال

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

باغ ویلا لاکچری استخردار

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

باغ ویلا استخردار لوکس با سند

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

ویلاباغ استخردار اقساطی در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

ویلاهای دوبلکس در شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا لاکچری در شمال

4,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 480 متر

ویلای میلیاردی در شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

ویلا لوکس محموداباد

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

ویلا شیک استخردار در شمال

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

خرید ویلا در شهرک های برند ونوش

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

کاخ ویلا استخردار 4 خوابه

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

خرید ویلا رویان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

ویلا اکازیون ساحلی نوشهر

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

فروش ویلا در رویان داخل شهرک

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا شهرکی در رویان و نوشهر

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

خرید ویلا ساحلی لوکس استخردار

3,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا شهرکی نزدیک جنگل نوشهر

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا شهرکی کنار جنگل نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا دوبلکس ساحلی در رویان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا نزدیک دریا سیسنگان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا ساحلی مدرن نوشهر

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 440 متر

خرید ویلا در شهرکهای برند ساحلی

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

ویلا ساحلی نوشهر کد 1549

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا لوکس ساحلی جنگلی ونوش

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

خرید ویلا ساحلی مدرن در رویان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا باغ ساحلی رویان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

لوکس ویلا دوبلکس در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا باغی لوکس شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

خرید ویلا شهرکی ساحلی در ایزدشهر

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا استخردار شیک در شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا شمال ویو جنگلی

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 350 متر

خرید ویلا نما رومی لوکس شمال

27,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

27,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

ویلا لوکس دوبلکس در محمودآباد

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

خرید ویلا دوبلکس لوکس و شیک

2,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

خرید باغ ویلا لوکس استخردار در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 720 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 720 متر

خانه باغ دوبلکس استخردار در شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

ویلا شمال با تمام امکانات رفاهی

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 800 متر

ویلا لاکچری شهرکی

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

خرید ویلا استخردار ساحلی محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 530 متر

ویلا محموداباد دوبلکس

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

ویلا لوکس نما رومی محمودآباد

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 450 متر

ویلا شمال نما سنگ جنگلی

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا لوکس شمال با ویو جنگل

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

خرید ویلا تریبلکس استخردار در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

ویلا استخردار لوکس شمال

3,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

ویلا تریبلکس با شاهنشین در شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 510 متر

ویلا دوبلکس لوکس در خزرشهر

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

خرید خانه باغ استخردار

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

ویلا لاکچری با باغ میوه شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 300 متر

ویلا دوبلکس لوکس با ویو جنگلی محمودآباد

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا لاکچری دوبلکس در مازندران

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا شمال نما رومی سفید

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا لوکس در دریا کنار محموداباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خانه باغ لاکچری شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

خانه باغ استخردار لوکس در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 710 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 710 متر

خرید ویلا لوکس مازندران

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

خرید خانه باغ در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 700 متر

ویلا استخردار در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

ویلا لوکس استخردار شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

فروش ویلا دوبلکس رومی در شمال

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

خانه باغ لوکس در شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا نما رومی لوکس

30,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

30,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

خرید ویلا لوکس منطقه جنگلی شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

خرید ویلا جنگلی در رویان

2,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 700 متر

خرید ویلا لوکس شهرکی با سند

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

ویلا مازندران جنگلی

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا لاکچری با ویو جنگلی

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

خرید ویلا شهرکی منطقه جنگلی شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا ساحلی محمودآباد

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

خرید ویلا باغ ساحلی در نوشهر

3,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 1050 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 1050 متر

خرید ویلا همکف شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 310 متر
1 2

خرید ویلا شمال تا 3 میلیارد در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 3 میلیارد در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 3 میلیارد تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید