ملک برای ویلا شمال تا 3 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا در شهرک جاافتاده – کد 2087 محمودآباد

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – کد 2075 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد کد 2052

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا مدرن استخردار-محمودآباد 300مترکد2029

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا مدرن و لوکس- محمودآباد250متر کد2019

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا لوکس با سند – محمودآباد کد2015

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد 280 متر کد 1998

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا لوکس نما رومی – چمستان امیرآباد کد 1995

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خانه باغ استخردار مبله کد 1949

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا لوکس در محمودآباد کد 1935

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا لوکس در شمال کد 1934

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا در شمال کد 1931

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1918

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلامدرن و لوکس استخردار کد 1910

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد کد 1906

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

کاخ ویلای متراژبالا لوکس در شمال

350,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

350,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ لوکس با شرایط اقساطی در شمال

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی شیک و لوکس

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

باغ ویلا روستایی در متراژ بالا

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

خرید باغ ویلا لاکچری شمال

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

کاخ ویلا شهرکی با استخر سرپوشیده

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

کاخ ویلا لاکچری استخردار در شمال

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

باغ ویلا لاکچری استخردار

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید و فروش ویلا دوبلکس لوکس

3,400,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

باغ ویلا استخردار لوکس با سند

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 1300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس با ویوی جنگلی در شمال

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاباغ استخردار اقساطی در شمال

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لوکس ویلا

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاهای دوبلکس در شمال

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لاکچری در شمال

4,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلای میلیاردی در شمال

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر
1 2 3 5
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید