ملک برای ویلا شمال تا 3 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

ویلا دوبلکس در منطقه جنگلی محمودآباد – کد 2133

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا دوبلکس شیک محمودآباد – کد 2126

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس مدرن – محموداباد کد 2121

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 180 متر

ویلا استخردار مبله شیک – محموداباد کد 2117

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس لوکس شیک – محموداباد کد 2116

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2113 محمودآباد

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در شهرک جاافتاده – کد 2087 محمودآباد

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – کد 2075 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد کد 2052

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا مدرن استخردار-محمودآباد 300مترکد2029

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا مدرن و لوکس- محمودآباد250متر کد2019

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا لوکس با سند – محمودآباد کد2015

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد 280 متر کد 1998

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا لوکس نما رومی – چمستان امیرآباد کد 1995

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال کد 1970

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد کد 1944

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس در شمال کد 1934

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در شمال کد 1931

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1918

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلامدرن و لوکس استخردار کد 1910

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد کد 1906

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

کاخ ویلای متراژبالا لوکس در شمال

350,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

350,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ لوکس با شرایط اقساطی در شمال

3,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی شیک و لوکس

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

باغ ویلا روستایی در متراژ بالا

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 3000 متر

خرید باغ ویلا لاکچری شمال

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 8000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال استخردار با سند

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 410 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی لوکس در شهرک شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلاهای یک شکل شهرکی

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 315 متر

باغ ویلا لاکچری استخردار

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 2100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا دوبلکس لوکس

3,400,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر
1 2 3 5
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید