ملک برای ویلا شمال تا 4 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا لوکس استخردار – کد 2234 شمال

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

فروش ویلا تریبلکس شهرکی – محموداباد کد 2227

3,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 244 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 244 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا مبله در شمال – کد 2225 محمودآباد

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید وبلا دوبلکس مدرن شهرکی – کد 2224 محمودآباد

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا دوبلکس مدرن – کد 2216 مازندران

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

خرید ویلا استخردار جنگلی – کد 2206 محمودآباد

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا باغ در شهرکی سرسبز – کد 2197 محمودآباد

3,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا باغ استخردار لوکس – شمال کد 2182

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا نما مدرن جنگلی – محموداباد کد 2179

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

فروش ویلا مدرن استخردار شهرکی – شمال کد 2172

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – محمودآباد کد 2171

3,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد کد 2161

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا لوکس استخردار – کد 2159 محمودآباد

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا حیاط دار نما مدرن – کد 2139 محمودآباد

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا مدرن با سند تک برگ – کد 2125 محمودآباد

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس فول با امکانات – محمودآباد کد 2112

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار – محمودآباد کد 2099

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2095 محمودآباد

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا استخردار جنگلی – محمودآباد کد 2094

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

خرید ویلا استخردار با سند تک برگ – کد 2082 شمال

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد2081

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا مدرن استخردار – کد 2073 محمودآباد

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن و شیک_محمودآباد کد 2043

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن و استخردار_محمودآباد کد2039

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا شمال – کد 2030 محمودآباد

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس استخردار در شمال – 310متر کد 2010

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس – محمودآباد استخردار 260 متر کد 2007

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس مبله – محمودآباد 250متر کد 1983

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ ساحلی کد 1971

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ لوکس استخردار در شمال کد 1953

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ استخردار مبله کد 1949

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس در محمودآباد کد 1935

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر
1 2 3 4
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید