ملک برای ویلا شمال تا 4 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا حیاط دار نما مدرن – کد 2139 محمودآباد

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا مدرن با سند تک برگ – کد 2125 محمودآباد

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا دوبلکس فول با امکانات – محمودآباد کد 2112

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار – محمودآباد کد 2099

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2095 محمودآباد

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا استخردار جنگلی – محمودآباد کد 2094

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

خرید ویلا استخردار با سند تک برگ – کد 2082 شمال

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد2081

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا مدرن استخردار – کد 2073 محمودآباد

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا مدرن و شیک_محمودآباد کد 2043

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا مدرن و استخردار_محمودآباد کد2039

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید و فروش ویلا شمال – کد 2030 محمودآباد

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا لوکس استخردار در شمال – 310متر کد 2010

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد استخردار 260 متر کد 2007

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس مبله – محمودآباد 250متر کد 1983

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ ساحلی کد 1971

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ لوکس استخردار در شمال کد 1953

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ استخردار مبله کد 1949

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس در محمودآباد کد 1935

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ دوبلکس لوکس جنگلی

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

کاخ ویلا لاکچری استخردار در شمال

3,800,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس محموداباد

4,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

ویلا شیک استخردار در شمال

4,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس در بهترین شهرک های محمودآباد

3,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس شهرکی سنددار شمال

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلاساحلی استخردار در شهرکهای برند سیسنگان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال ساحلی ارزان

40,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

40,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ جنگلی استخردار محمودآباد

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش خانه باغ متراژ بالا

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

باغ ویلا جنگلی لوکس

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی لاکچری محمودآباد

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید باغ ویلا در چالوس

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر
1 2 3 4
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید