ملک برای ویلا شمال تا 4 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 روز
6 روز

خرید ویلا مدرن و استخردار_محمودآباد کد2039

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید و فروش ویلا شمال – کد 2030 محمودآباد

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا لوکس استخردار در شمال – 310متر کد 2010

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد استخردار 260 متر کد 2007

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا لوکس مبله – محمودآباد 250متر کد 1983

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا باغ لوکس استخردار در شمال کد 1953

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاساحلی استخردار در شهرکهای برند سیسنگان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال ساحلی ارزان

40,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

40,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 315 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا باغ جنگلی استخردار محمودآباد

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

باغ ویلا جنگلی لوکس

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید باغ ویلا در چالوس

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی نور

3,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی ساحلی نوشهر

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی لوکس در سیسنگان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شهرک بهار نارنج

3,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی دوبلکس شهرکی

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی لوکس

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی دوبلکس در رویان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 357 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 357 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی لوکس در ونوش

3,800,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس شمال فروشی

3,800,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 800 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی در شهرک های برند ایزدشهر

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ دوبلکس شهرکی در محموداباد

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید و فروش ویلا لوکس شهرکی

3,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 650 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در ایزدشهر

3,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

باغ ویلا استخردار در محموداباد

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا باغ استخردار در نور

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

قیمت ویلا شیک جنگلی در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش خانه باغ

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ لاکچری استخردار در شمال

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا تریبلکس جنگلی در محمودآباد

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ ساحلی شهرکی دریا کنار

4,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 580 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 580 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار

3,600,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 370 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید