ملک برای ویلا شمال تا 5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا باغ تریبلکس لوکس – کد 2240 محمودآباد

7,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 340 متر

ویلا دوبلکس استخردار با سند – کد 2236 محمودآباد

4,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا لوکس استخردار – کد 2235 در شمال

4,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – کد 2231 جاده دریا

6,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

فروش ویلا استخردار – کد 2229 شمال

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا لوکس استخردار – کد 2228 مازندران

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا تریبلکس استخردار – کد 2218 شمال

5,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

فروش ویلا مدرن استخردار – کد 2210 مازندران

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا دوبلکس منطقه جنگلی – کد 2209 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس مدرن – کد 2207 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن – کد 2203 محمودآباد

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لاکچری مدرن استخردار – کد 2201 مازندران

5,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

کاخ ویلا مدرن استخردار شهرکی – کد 2200 نور

6,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا در شهرک لوکس – کد2188 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید خانه باغ در شمال – کد 2142

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید کاخ ویلا دوبلکس – کد 2137 محمودآباد

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

خرید ویلا تریبلکس استخردار در شمال – کد 2135

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس نما رومی – کد 2074 محمودآباد

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ استخردار لوکس – محمودآبادکد2065

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا با حیاط بزرگ- کد2061 محمودآباد

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد 2045

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

ویلا باغ در شمال کد 1961

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا تریبلکس استخردار در شمال کد1956

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

گرانترین ویلا در شمال کد 1955

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

کاخ ویلا شهرکی با استخر سرپوشیده

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

لوکس ترین ویلا باغ شمال

5,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید زیباترین ویلا در محمودآباد شمال

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

ویلا استخردار داخل شهرک با سند

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

کاخ ویلا استخردار 4 خوابه

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

خرید خانه باغ ساحلی در رویان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

ویلا ساحلی لوکس رویان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

ویلا ساحلی دوبلکس شهرکی

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید