ملک برای ویلا شمال تا 5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید خانه باغ در شمال – کد 2142

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید کاخ ویلا دوبلکس – کد 2137 محمودآباد

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

خرید ویلا تریبلکس استخردار در شمال – کد 2135

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا لوکس نما رومی – کد 2074 محمودآباد

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا باغ استخردار لوکس – محمودآبادکد2065

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا با حیاط بزرگ- کد2061 محمودآباد

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد 2045

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

ویلا باغ در شمال کد 1961

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا تریبلکس استخردار در شمال کد1956

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

گرانترین ویلا در شمال کد 1955

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

کاخ ویلا شهرکی با استخر سرپوشیده

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

لوکس ترین ویلا باغ شمال

5,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید زیباترین ویلا در محمودآباد شمال

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

ویلا استخردار داخل شهرک با سند

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 720 متر

کاخ ویلا استخردار 4 خوابه

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

خرید خانه باغ ساحلی در رویان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

ویلا ساحلی لوکس رویان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

ویلا ساحلی دوبلکس شهرکی

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

ویلا ساحلی استخردار لوکس

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی در شهرک های برند ایزدشهر

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی استخردار پلاک اول دریا

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

باغ ویلا جنگلی در ونوش

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی شهرکی در ایزدشهر

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

مرغداری

1,000 تومان

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000 تومان

باغ ویلا استخردار در محموداباد

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا استخردار دوبلکس در محمودآباد

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

لاکچری ترین ویلا در شمال

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

ویلا باغ دوبلکس استخردار در شمال

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس لوکس در بابلسر

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ استخردار در شمال

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ استخردار جنگلی

4,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 1000 متر

ویلا استخردار لوکس شمال

4,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا استخردار جنگلی در شمال

4,400,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,400,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس با استخر و جکوزی

4,500,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 1100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 1100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ استخردار

4,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید