ملک برای ویلا شمال تا 5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا باغ در شمال کد 1961

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا تریبلکس استخردار در شمال کد1956

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

گرانترین ویلا در شمال کد 1955

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید زیباترین ویلا در محمودآباد شمال

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

خرید خانه باغ ساحلی در رویان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی لوکس رویان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 410 متر

ویلا ساحلی استخردار لوکس

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 506 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی استخردار پلاک اول دریا

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

25,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 1600 متر

باغ ویلا جنگلی در ونوش

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 3000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی شهرکی در ایزدشهر

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

مرغداری

1,000 تومان

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000 تومان

ویلا استخردار دوبلکس در محمودآباد

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

لاکچری ترین ویلا در شمال

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ استخردار در شمال

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 1000 متر

ویلا استخردار لوکس شمال

4,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,300,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا استخردار جنگلی در شمال

4,400,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,400,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس با استخر و جکوزی

4,500,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 1100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 1100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ استخردار

4,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ لاکچری شمال

4,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

گرانترین ویلا استخردار در مازندران

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شهرکی محموداباد

4,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 500 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید