فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش ویلا شمال تا 400 میلیون

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا در شهرک برند محمودآباد

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی فلت شمال

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا روستایی فلت ارزان در شمال

290,000,003 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,003 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا باغ روستایی در بهترین منطقه شمال

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خانه باغ در محموداباد شمال

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

ویلا ارزان کنار باغ میوه

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

ویلا باغ روستایی در مازندران

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

خرید ویلا روستایی جنگلی در محمودآباد

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 580 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 580 متر

ویلا جنگلی ارزان در آمل

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید و فروش ویلا روستایی در شمال

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

خرید ویلا باغ روستایی در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

باغ ویلا مبله در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 670 متر

خرید ویلا شیک جنگلی در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا محمودآباد فلت

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در آمل

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا فلت ارزان در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا روستایی سنددار در محمودآباد

370,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

370,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

ویلا جنگلی دوبلکس محمودآباد

350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید خانه باغ روستایی در نور

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی مبله در شمال

430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا مازندران

520,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

520,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان در محمودآباد

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در رویان

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در شمال

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی استخردار در شمال

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

ویلا دوبلکس جنگلی ارزان در شمال

430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا زیر قیمت در محمودآباد

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

خرید خانه باغ جنگلی در چمستان

500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

خانه باغ روستایی همکف در شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا شهرکی لوکس در دریا کنار

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا جنگلی نیم پیلوت در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان تا 250 میلیون در شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا در محمودآباد امنیت بالا

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ساحلی دوبلکس دریاکنار محمودآباد

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان داخل شهرک محمودآباد

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا روستایی با درختان میوه در شمال

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

خانه باغ اقساطی در شمال

390,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

خانه باغ روستایی در شمال

430,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

430,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

خرید ویلا ساحلی منطقه نور

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

فروش ویلا نیم پیلوت شمال

340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

ویلا جنگلی ارزان در محمودآباد

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

ویلا جنگلی در ونوش نوشهر

460,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

460,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا در شمال با ویوی جنگلی

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا در مجموعه تهرانی نشین محمودآباد

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا روستایی در شمال

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

ویلا باغ با متراژ زیاد در محمودآباد

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا ارزان در شمال مازندران

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

خرید ویلا روستایی زیر قیمت در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان شهرکی در محمودآباد

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا در امیرآباد چمستان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا لاکچری داخل شهرک سرخرود

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

فروش سوئیت ارزان در شمال

330,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا ارزان شمال دوبلکس

420,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا ساحلی در محمودآباد شمال

430,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

430,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا شیک ارزان در محمودآباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید و فروش ویلا جنگلی در شمال

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا شهرکی در کلوده

350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا شمال ارزان شهرکی

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

فروش خانه روستایی ارزان

500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

ویلا نیم پیلوت شمال

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا دوبلکس ارزان در شمال

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

خرید ویلا باغ در کلوده

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 730 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 730 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

پیش فروش ویلا در شمال

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

خرید ویلا روستایی متراژ بالا سرخرود

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر

خرید ویلا جنگلی ارزان محمودآباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان روستایی شمال

260,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

260,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا کوهستانی با قیمت مناسب

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

خرید ویلا شیک ارزان ییلاقی

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا جنگلی ارزان ویلا شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

فروش ویلا در شهرکی قدیمی و جاافتاده

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا همکف شهرکی ارزان در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا جنگلی شهرکی شمال

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا باغ شمال

370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

فروش ویلا باغ روستایی در شمال

220,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

220,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

خرید ویلا شمال تا 500 میلیون در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 500 میلیون در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 500 میلیون تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید