ملک برای ویلا شمال تا 500 میلیون

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا شمال تا 400 میلیون

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شهرک برند محمودآباد

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی فلت شمال

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا باغ روستایی در بهترین منطقه شمال

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ در محموداباد شمال

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

ویلا ارزان کنار باغ میوه

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

ویلا باغ روستایی در مازندران

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

خرید ویلا روستایی جنگلی در محمودآباد

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 580 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 580 متر

ویلا جنگلی ارزان در آمل

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید و فروش ویلا روستایی در شمال

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

خرید ویلا باغ روستایی در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

خرید ویلا شیک جنگلی در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا محمودآباد فلت

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در آمل

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا فلت ارزان در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا روستایی سنددار در محمودآباد

370,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

370,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ روستایی در نور

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی مبله در شمال

430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مازندران

520,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

520,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان در محمودآباد

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در رویان

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در شمال

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی استخردار در شمال

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

ویلا دوبلکس جنگلی ارزان در شمال

430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

430,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا زیر قیمت در محمودآباد

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ جنگلی در چمستان

500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 600 متر

خانه باغ روستایی همکف در شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا شهرکی لوکس در دریا کنار

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا جنگلی نیم پیلوت در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان تا 250 میلیون در شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در محمودآباد امنیت بالا

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ساحلی دوبلکس دریاکنار محمودآباد

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان داخل شهرک محمودآباد

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا روستایی با درختان میوه در شمال

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ اقساطی در شمال

390,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ روستایی در شمال

430,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

430,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

خرید ویلا ساحلی منطقه نور

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

فروش ویلا نیم پیلوت شمال

340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی ارزان در محمودآباد

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

ویلا جنگلی در ونوش نوشهر

460,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

460,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شمال با ویوی جنگلی

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در مجموعه تهرانی نشین محمودآباد

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا روستایی در شمال

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

ویلا باغ با متراژ زیاد در محمودآباد

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا ارزان در شمال مازندران

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

خرید ویلا روستایی زیر قیمت در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان شهرکی در محمودآباد

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در امیرآباد چمستان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا لاکچری داخل شهرک سرخرود

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

فروش سوئیت ارزان در شمال

330,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان شمال دوبلکس

420,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا ساحلی در محمودآباد شمال

430,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

430,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا شیک ارزان در محمودآباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا جنگلی در شمال

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی در کلوده

350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال ارزان شهرکی

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

فروش خانه روستایی ارزان

500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

ویلا نیم پیلوت شمال

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا دوبلکس ارزان در شمال

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ در کلوده

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 730 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 730 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

پیش فروش ویلا در شمال

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

خرید ویلا روستایی متراژ بالا سرخرود

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر

خرید ویلا جنگلی ارزان محمودآباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان روستایی شمال

260,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

260,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا کوهستانی با قیمت مناسب

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

خرید ویلا شیک ارزان ییلاقی

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا جنگلی ارزان ویلا شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

فروش ویلا در شهرکی قدیمی و جاافتاده

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا همکف شهرکی ارزان در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی شهرکی شمال

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا باغ شمال

370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

370,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 340 متر

فروش ویلا باغ روستایی در شمال

220,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

220,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید