ملک برای ویلا شمال تا 600 میلیون

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا ارزان در شمال کد 1938

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1897

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

ویلا ارزان و با کیفیت

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

باغ ویلا روستایی در شمال

530,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در آمل

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

خرید باغ ویلا روستایی در شمال

550,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

باغ ویلا در شمال

510,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

510,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

باغ ویلا با درختان میوه در محمودآباد

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 850 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 850 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش بهترین ویلا شهرکی شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان فلت در شمال

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

خرید ویلا ساحلی در ونوش

550,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

فروش ویلا فوری مازندران

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا ارزان روستایی محمودآباد

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

ویلا روستایی با ویوی جنگلی در شمال

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فروشی جنگلی

530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

خرید ویلا ساحلی شیک در شمال

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا کوهستانی

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا باغ نیم پیلوت در محمودآباد

530,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 400 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید