ملک برای ویلا شمال تا 700 میلیون

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا کوهستانی ارزان – نمارستاق کد 2060

650,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 45 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 45 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا همکف قیمت مناسب

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال ساحلی و جنگلی

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا جنگلی نیم پیلوت محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

خرید ویلا باغ متراژ بالا در شمال

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

خرید ویلا شهرکی دوبلکس

640,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

640,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا همکف ارزان در دریا کنار

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ نقلی در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا باغ داخل شهرک برند محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ داخل شهرک محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا جنگلی دوبلکس شمال

650,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان اقساطی نور

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان همکف در محمودآباد شمال

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

فروش ویلا روستایی

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی تا 150 میلیون

670,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

670,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی زیر قیمت در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا همکف ارزان در شمال

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال ارزان جنگلی

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا ساحلی در شمال

650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا باغ روستایی در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 660 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 660 متر

خرید ویلا ساحلی شیک محمودآباد

670,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

670,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی دوبلکس محمودآباد شمال

650,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

فروش ویلا ارزان در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت محمودآباد

650,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا نیم پیلوت

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید