ملک برای ویلا شمال تا 700 میلیون

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا جنگلی در شمال کد 1913

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا همکف جنگلی

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا همکف قیمت مناسب

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ شهرکی در رویان ونوش

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال ساحلی و جنگلی

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در محموداباد

680,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

680,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی نیم پیلوت محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

زیباترین ویلا جنگلی در شمال

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا باغ متراژ بالا در شمال

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

خرید ویلا شهرکی دوبلکس

640,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

640,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا همکف ارزان در دریا کنار

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ نقلی در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ داخل شهرک برند محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ داخل شهرک محمودآباد

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 510 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا جنگلی دوبلکس شمال

650,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان اقساطی نور

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان همکف در محمودآباد شمال

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

فروش ویلا روستایی

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی تا 150 میلیون

670,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

670,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی زیر قیمت در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا همکف ارزان در شمال

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال ارزان جنگلی

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا ساحلی در شمال

650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا باغ روستایی در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 660 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 660 متر

خرید ویلا ساحلی شیک محمودآباد

670,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

670,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی دوبلکس محمودآباد شمال

650,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

فروش ویلا ارزان در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت محمودآباد

650,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا نیم پیلوت

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید