ملک برای خرید ویلا در آمل

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خانه باغی در مازندران – کد 2205 آمل

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – آمل کد 2084

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا فلت ارزان – آمل کد 2076

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

خرید ویلا کوهستانی ارزان – نمارستاق کد 2060

650,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 45 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

650,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 45 متر

خرید خانه ییلاقی – کد 2059 نمارستاق

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید خانه قدیمی کوهستانی- کد 2057 نمارستاق

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – آمل کد 2055

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا زیر قیمت – آمل 200 متر کد 2034

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان – آمل 200 متر کد 2026

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت ارزان – شمال 140متر کد 2012

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی ارزان – آمل 250 متر کد 1997

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

خرید ویلا روستایی – 288 متر آمل کد 1987

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا نیم پیلوت – آمل 200 متر کد 1984

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1957

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1941

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان در شمال کد 1938

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کد 1933

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا شهرکی ارزان با شرایط عالی کد 1929

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی با قیمت مناسب کد 1919

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت در شمال کد 1916

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

خرید ویلا باغ در مازندران کد 1898

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1897

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا روستایی کلوده

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

خانه کوهستانی

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

باغ ویلا فلت استخردار در شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا همکف استخردار ارزان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خانه ویلایی در شهرک شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ارزان اقساطی در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا با سند تک برگ

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا نیم پیلوت سنددار شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا باغ روستایی در بهترین منطقه شمال

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرک

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی نیم پیلوت کلوده

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید