فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا جنگلی ارزان – آمل 250 متر کد 1997

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

خرید ویلا روستایی – 288 متر آمل کد 1987

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

فروش ویلا نیم پیلوت – آمل 200 متر کد 1984

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا نقلی داخل شهرک با شرایط اقساطی کد 1958

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1957

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1941

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا ارزان در شمال کد 1938

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کد 1933

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا شهرکی ارزان با شرایط عالی کد 1929

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خانه باغ ارزان در شمال کد 1926

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا شهرکی با قیمت مناسب کد 1919

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

ویلا فلت در شمال کد 1916

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

خرید ویلا باغ در مازندران کد 1898

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1897

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا روستایی کلوده

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا شهرکی لاکچری و زیبا

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خانه کوهستانی

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

باغ ویلا فلت استخردار در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا همکف استخردار ارزان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خانه ویلایی در شهرک شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا ارزان اقساطی در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا با سند تک برگ

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت سنددار شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 330 متر

ویلا باغ روستایی در بهترین منطقه شمال

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرک

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا شهرکی نیم پیلوت کلوده

1,050,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلایی ارزان در شهرک برند

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ویوی جنگلی در شمال

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا شمال با ویو ابدی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید ویلا با حیاط سازی شیک در شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 290 متر

ویلا ارزان کنار باغ میوه

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

ویلا جنگلی ارزان در آمل

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا باغ روستایی در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 5 حمام 490 متر

باغ ویلا مبله در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 670 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 670 متر

خرید ویلا شیک جنگلی در شمال

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در آمل

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

ویلا ارزان در مجموعه تهرانی نشین شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در آمل

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا حیاط دار در شمال

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید و فروش ویلا جنگلی

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

خرید ویلا باغ متراژ بالا در شمال

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1500 متر

خرید باغ ویلا روستایی در شمال

550,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

ویلا در منطقه ای جنگلی

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

باغ ویلا در شمال

510,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

510,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

خرید خانه باغ اقساطی در شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا ارزان آمل

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا ارزان در آمل

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا روستایی در آمل

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در شمال

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی استخردار در شمال

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

خانه باغ در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان در آمل

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خانه باغ روستایی همکف در شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا جنگلی نما رومی در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا جنگلی نیم پیلوت در شمال

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

خرید ویلا ارزان قیمت جنگلی

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا روستایی با درختان میوه در شمال

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

خرید فروش ویلا ارزان در شمال

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 215 متر

فروش ویلا چسبیده به جنگل

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا شهرکی با امنیت بالا

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا باغ روستایی

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا روستایی در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

خرید ویلا جنگلی آمل

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا ارزان روستایی

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

خرید ویلا استخردار ارزان در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا باغ شهرکی در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

خرید ویلا ارزان در شمال مازندران

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا باغ استخردار ارزان در شمال

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

ویلا روستایی آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 540 متر

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا شهرکی آمل

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا دوبلکس شهرکی

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا جنگلی با ویو ابدی

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

کاخ ویلا در شمال

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 280 متر

خرید ویلا شهرکی

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

فروش بهترین ویلا شهرکی شمال

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی تا 150 میلیون

670,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

670,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا دوبلکس شهرکی

900,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 170 متر
1 2

خرید ویلا در آمل در کنار خرید ویلا در سایر شهرهای مازندران از استقبال خوبی برخوردار است.
همانطور که می‌دانید شهر آمل یکی از شهرهای شمال کشور است
که با محمود آباد از سمت شمال و با شهر نور از سمت غرب، همجوار است.
گزینه‌های زیادی برای خرید ویلا در آمل وجود دارد
که در مناطق ساحلی، کوهستانی و جنگلی واقع شده‌اند.
اگرچه شهر آمل تا ساحل دریا فاصله قابل توجهی دارد
اما آب و هوای معتدل و وجود رطوبت در این منطقه شرایط اقلیمی مناسبی را برای اقامت فراهم کرده است. زمستان‌های شهر آمل تقریباً سرد می‌باشد
ویلاهای منطقه آمل به دلیل نزدیکی به شاه راه هراز دسترسی بسیار راحتی را برای تهرانی ها فراهم کرده است .
و خرید ویلا در آمل با ساحل حدود 10 دقیقه فاصله زمانی دارد و با جنگل های انبوه 5 دقیقه فاصله دارد

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید