ملک برای خرید ویلا در سرخرود

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

35,000,000,000 تومان

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید خانه باغ در سرخرود

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

خرید ویلا ساحلی مبله در سرخرود

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا باغ متراژ بالا سنددار در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

خرید آپارتمان ساحلی

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا نیم پیلوت ساحلی

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ساحلی در سرخرود

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شمال در فریدونکنار

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

ویلا در دریاکنار

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا لوکس سلطنتی در شمال

3,200,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا نیم پیلوت در سرخرود 

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا نیم پیلوت در سرخرود

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شهرکی در سرخرود

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا داخل شهرکی برند

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا باغ ساحلی در دریا کنار خزر شهر

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

ویلا نیم پیلوت در سرخرود

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در سرخرود

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی زیر قیمت در فریدونکنار

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا نیم پیلوت طرح رومی در سرخرود

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا لوکس در فریدونکنار

3,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا ساحلی سرخرود

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید