ملک برای خرید ویلا در سرخرود

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

35,000,000,000 تومان

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ در سرخرود

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
6 تخت 5 حمام 2000 متر

خرید ویلا ساحلی مبله در سرخرود

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا باغ متراژ بالا سنددار در شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1271 متر

خرید آپارتمان ساحلی

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ساحلی

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی در سرخرود

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال در فریدونکنار

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

ویلا در دریاکنار

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 3000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس سلطنتی در شمال

3,200,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 900 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا نیم پیلوت در سرخرود 

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت در سرخرود

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی در سرخرود

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا داخل شهرکی برند

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا باغ ساحلی در دریا کنار خزر شهر

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

ویلا نیم پیلوت در سرخرود

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در سرخرود

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی زیر قیمت در فریدونکنار

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت طرح رومی در سرخرود

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس در فریدونکنار

3,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,100,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی سرخرود

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا سرخرود خط دریا

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا لاکچری داخل شهرک سرخرود

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید