ملک برای خرید ویلا در محمودآباد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد 230 متر2143

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید خانه باغ در شمال – کد 2142

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا روستایی ارزان سنددار – محمودآباد کد 2140

700,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا حیاط دار نما مدرن – کد 2139 محمودآباد

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2138

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید کاخ ویلا دوبلکس – کد 2137 محمودآباد

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد – کد 2136

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

خرید ویلا تریبلکس استخردار در شمال – کد 2135

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک – کد 2134 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

ویلا دوبلکس در منطقه جنگلی محمودآباد – کد 2133

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا شهرکی قیمت ارزان – کد 2132 محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

فروش ویلا لوکس در محموداباد – کد 2131

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا مبله شمال – کد 2130 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا جنگلی ارزان – محمودآباد کد 2129

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت لوکس – کد 2128 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد کد 2127

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا دوبلکس شیک محمودآباد – کد 2126

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا مدرن با سند تک برگ – کد 2125 محمودآباد

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

خرید ویلا با کیفیت و ارزان – کد 2122 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس مدرن – محموداباد کد 2121

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا جنگلی زیبا -محمودآباد کد 2120

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا باغ نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2119

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان – محموداباد کد 2118

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا استخردار مبله شیک – محموداباد کد 2117

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس لوکس شیک – محموداباد کد 2116

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی – شمال کد 2115

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا ارزان و زیبا – کد 2114 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2113 محمودآباد

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا دوبلکس فول با امکانات – محمودآباد کد 2112

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا همکف شیک – آمل کد 2110

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت در شمال – کد 2107

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا جنگلی شیک در شمال – کد 2105

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در شهرک برند – کد 2103 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
1 2 3 36
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید