ملک برای خرید ویلا در نور

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش ویلا باغ دوبلکس – کد 2223 نور

3,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 285 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 285 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا باغ استخردار – کد 2222 ایزدشهر

9,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

کاخ ویلا مدرن استخردار شهرکی – کد 2200 نور

6,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا مدرن شهرکی – کد 2199 نور

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا دوبلکس رومی – نور 240 متر کد2024

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلاباغ جنگلی در ونوش

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلاساحلی استخردار در شهرکهای برند سیسنگان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 5 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لوکس در سیسنگان نور

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا ساحلی مدرن و به روز

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید و فروش ویلا دوبلکس

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا باغ جنگلی سنددار در رویان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

گرانترین شهرک های نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا جنگلی لوکس در نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ساحلی در نور

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شمال نزدیک دریا

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا در شهرک های برند ونوش

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا در رویان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا رویان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا اکازیون ساحلی نوشهر

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

ویلا چلک شمال

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

شهرک های ساحلی شمال کشور

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

شهرک های معروف ایزدشهر

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا مدرن شهرکی در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید باغ ویلا در چالوس

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1000 متر

فروش ویلا جنگلی در نور

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 210 متر

خرید ویلا در رویان مازندران

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا در نوشهر

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا در نوشهر

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شهرکی نور

3,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا در علی آباد نوشهر ویلا ساحلی

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ساحلی جنگلی در ونوش

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شهرکی در رویان و نوشهر

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 310 متر

خرید ویلا ساحلی لوکس استخردار

3,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا نیم پیلوت سیسنگان شمال

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا شهرکی نزدیک جنگل نوشهر

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا باغ شهرکی در رویان ونوش

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر
1 2 3 4
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید