ملک برای خرید ویلا در چمستان

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا لاکچری مدرن استخردار – کد 2201 مازندران

5,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس نما رومی – چمستان امیرآباد کد 1995

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا لوکس چمستان قیمت مناسب

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

فروش ویلا ارزان در چمستان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا چمستان ارزان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا ارزان چمستان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا جنگلی چمستان نور

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی نما رومی چمستان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا شهرکی ارزان در چمستان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

فروش ویلا نیم پیلوت چمستان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 325 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 325 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا شهرکی در چمستان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا جنگلی دوبلکس در چمستان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لوکس شهرکی چمستان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 350 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی چمستان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا لوکس نما رومی چمستان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ارزان در چمستان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا فروشی در چمستان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

خرید و فروش ویلا در چمستان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید نیم پیلوت شهرکی جنگلی در چمستان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا شهرکی لوکس سعادت آباد چمستان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا شهرکی سعادت آباد چمستان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت در امیر آباد چمستان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا در امیرآباد چمستان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

420,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید