ملک برای فروخته شده

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا ارزان شهرکی در کلوده

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

ویلا باغ فلت استخردار

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 312 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ با سند ششدانگ

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در شهرک برند محمودآباد

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی فلت شمال

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا جنگلی ارزان در آمل

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا محموداباد

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 311 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 311 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی شیک در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی لاکچری در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مبله شهرکی محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 330 متر

خرید ویلا دوبلکس استخردار

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ مبله شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 312 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 312 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی با نگهبانی 24ساعته

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان مازندران

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی لاکچری

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس با طراحی مدرن

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

ویلا باغ ساحلی در دریا کنار خزر شهر

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس نزدیک جنگل

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 245 متر

خرید ویلا جنگلی در رویان

2,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 700 متر

خرید ویلا ارزان داخل شهرکی برند

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید فروش ویلا ارزان در شمال

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلای لوکس در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا چسبیده به جنگل

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا ساحلی منطقه نور

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 380 متر

ویلا نیم پیلوت در سرخرود

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا شهرکی با امنیت بالا

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی در نور

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خرید ویلا داخل شهرک جنگلی

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,350,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا باغ روستایی

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا جنگلی دوبلکس شمال

650,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا متراژ بالا در محمودآباد

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 550 متر

فروش ویلا نیم پیلوت شمال

340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

340,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا لوکس استخردار در محمودآباد شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید ویلا روستایی در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

خرید ویلا همکف ارزان در شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی ارزان در محمودآباد

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

آپارتمان ساحلی در محمودآباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی خط دریا

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ساحلی در ونوش و رویان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 450 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در سرخرود

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در مجموعه تهرانی نشین شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا ارزان شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

فروش ویلا باغ در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 530 متر

خرید ویلا جنگلی آمل

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی قیمت مناسب محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ساحلی محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا ارزان روستایی

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا باغ ارزان قیمت در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 600 متر

ویلا باغ متراژ بالا در شمال

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 2500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

سپیده نقی زاده املاک کیان

85,000 تومان

ویلا ارزان همکف روستایی

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی شهرکی

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی محمودآباد

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ ساحلی در نوشهر

3,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 1050 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 1050 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 310 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 310 متر

ویلا جنگلی در ونوش نوشهر

460,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

460,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا باغ در منطقه جنگلی نور

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 2900 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 2900 متر

خرید باغ ویلا دوبلکس در محمودآباد

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شمال با ویوی جنگلی

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در مجموعه تهرانی نشین محمودآباد

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

450,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان در مازندران

195,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

195,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا روستایی در شمال

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

خرید ویلا استخردار ارزان در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان روستایی جنگلی در شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا باغ با متراژ زیاد در محمودآباد

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

350,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا ارزان در شمال مازندران

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان اقساطی نور

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان با بنای دوبلکس

1,000,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا داخل شهرک در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی جنگلی در نور

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ ساحلی

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1100 متر

ویلا شهرکی ارزان در شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال فلت ارزان

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان همکف در محمودآباد شمال

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

920,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

920,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

ویلا روستایی آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 540 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید