ملک برای فروش

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

6 روز
6 روز

ویلا باغ جنگلی در شمال – کد 2124

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

خرید ویلا با کیفیت و ارزان – کد 2122 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

ویلا دوبلکس مدرن – محموداباد کد 2121

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا جنگلی زیبا -محمودآباد کد 2120

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

ویلا باغ نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2119

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

ویلا نیم پیلوت ارزان – محموداباد کد 2118

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

ویلا استخردار مبله شیک – محموداباد کد 2117

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

ویلا دوبلکس لوکس شیک – محموداباد کد 2116

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

ویلا نیم پیلوت جنگلی – شمال کد 2115

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا ارزان و زیبا – کد 2114 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2113 محمودآباد

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس فول با امکانات – محمودآباد کد 2112

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا همکف شیک – آمل کد 2110

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید خانه روستایی ارزان – کد 2109 آمل

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2108

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت در شمال – کد 2107

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا ارزان قیمت – کد 2106 محمودآباد

1,400,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا جنگلی شیک در شمال – کد 2105

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان – محمودآباد کد 2104

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا در شهرک برند – کد 2103 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2102

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا مدرن جنگلی فلت-محمودآباد کد2101

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2100

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار – محمودآباد کد 2099

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا باغ ارزان – محمودآباد کد 2098

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید بهترین ویلا شمال – کد 2097 محمودآباد

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – محمودآباد کد 2096

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2095 محمودآباد

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا استخردار جنگلی – محمودآباد کد 2094

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا مدرن ارزان شهرکی – محمودآباد کد 2093

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – کد 2092 محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا در شمال – کد 2091

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شمال ارزان – کد 2089 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر
1 2 3 34
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید