فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

شهرکی ویلا

750,000,000 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان / 52
52 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

570,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

570,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا باغ دوبلکس لوکس جنگلی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس سنددار در محموداباد شمال

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس سنددار شهرکی جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا همکف جنگلی

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا جنگلی فروشی

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا نیم پیلوت با استخر

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا باغ لوکس با شرایط اقساطی در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا جنگلی ارزان در کلوده محموداباد

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا جنگلی شیک و لوکس

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا جنگلی با شرایط اقساطی

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

ویلا ارزان قیمت شهرکی

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا روستایی کلوده

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا جنگلی شیک محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر
1 2 3 119
مشاوره رایگان برای شما