ملک برای ویلا ارزان

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

فروش ویلا مدرن ارزان شهرکی – محمودآباد کد 2093

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – کد 2092 محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا شمال ارزان – کد 2089 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

فروش ویلا فلت ارزان – آمل کد 2076

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا ارزان قیمت همکف – کد 2066 محمودآباد

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد کد 2056

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2054

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد کد 2051

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا مدرن ارزان محمودآباد – کد 2038

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا شیک و ارزان – محمودآباد کد 2037

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا زیر قیمت – آمل 200 متر کد 2034

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا شهرکی ارزان – محموداباد 280 متر کد 2033

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا ارزان – آمل 200 متر کد 2026

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – شمال 140متر کد 2012

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا ارزان شهرکی – منطقه محمودآباد کد2009

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا ارزان – محمودآباد 240 متر کد 2000

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا جنگلی ارزان – آمل 250 متر کد 1997

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 230 متر کد 1996

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 180متر کد 1992

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا فلت ارزان و شیک کد 1969

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا شهرکی ارزان با شرایط عالی کد 1929

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا نیم پیلوت با قیمت مناسب کد 1901

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1897

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا همکف قیمت مناسب

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا روستایی ارزان در کلوده محمودآباد

980,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان در شمال 1

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا ارزان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان شهرکی در کلوده

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا رومی ارزان در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا در شمال با ارزانترین قیمت

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی سنددار ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی در شمال محمودآباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان و اقساطی

890,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

890,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خرید ویلا تا 300 میلیون

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر
1 2 3 5
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید