فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا فلت ارزان و شیک کد 1969

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

ویلا شهرکی ارزان با شرایط عالی کد 1929

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

ویلا نیم پیلوت با قیمت مناسب کد 1901

650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1897

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا همکف قیمت مناسب

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا روستایی ارزان در کلوده محمودآباد

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا ارزان در شمال 1

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

فروش ویلا ارزان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا ارزان شهرکی در کلوده

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

ویلا رومی ارزان در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا در شمال با ارزانترین قیمت

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا شهرکی سنددار ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

خرید ویلا جنگلی در شمال محمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان و اقساطی

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خرید ویلا تا 300 میلیون

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان شهرکی محمودآباد

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا نقلی شیک در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا ارزان اقساطی در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا ارزان و حیاط دار

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی ارزان قیمت

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

فروش ویلا فلت در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا دوبلکس ارزان در محمودآباد

580,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

580,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

ویلاهای یک شکل شهرکی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا روستایی با قیمت ارزان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 260 متر

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان در شمال محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا ارزان شهرکی در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان دوبلکس

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

ویلا شهرکی با قیمت ارزان در محموداباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا ارزان در شهرکی برند محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا شهرکی در شمال مازندران

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا فلت زیر قیمت در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا با قیمت ارزان شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا فلت ارزان قیمت

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرک

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا ارزان لاکچری شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا ارزان و قیمت مناسب

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نما سنگ ارزان شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

فروش ویلا ارزان در چمستان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

ویلایی ارزان در شهرک برند

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا چمستان ارزان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا شمال با ویو ابدی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی ارزان در مازندران

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا دوبلکس با قیمت مناسب

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان کنار باغ میوه

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

ویلای ارزان قیمت

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

فروش ویلا شمال ارزان دوبلکس

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان جنگلی در محمودآباد

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا ارزان چمستان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان قیمت

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا ارزان در مجموعه تهرانی نشین شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا فلت ارزان در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا ارزان دوبلکس محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خرید ویلا شهرکی زیر قیمت در شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

فروش ویلا ارزان و قیمت مناسب

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا شیک ارزان نقلی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان جنگلی محموداباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا ارزان آمل

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا ارزان در آمل

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا روستایی ارزان در شمال

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا ارزان در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان در آمل

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان نیم پیلوت

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا شهرکی ارزان در کلوده

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا ارزان جنگلی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان در منطقه جنگلی محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا ارزان محمودآباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

ویلا همکف ارزان در دریا کنار

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان داخل شهرک محمودآباد

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شهرکی همکف ارزان در کلوده

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 235 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 235 متر

ویلا فلت ارزان در شمال

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا همکف جنگلی ارزان در شمال

800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

خرید ویلا ارزان مازندران

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر
1 2

ویلا ارزان

بی حرف پیش شما را دعوت می کنیم به شمال کشور آن هم فقط برای خرید ویلا ارزان

ویلای ارزان در واقع درخواست بیش از 80 در صد عزیزان متقاضی خرید ویلا در

شمال کشور می باشد . ویلای ارزان و زیبا در شمال هنوز هم هست و هنوز هم

شما می توانید با پول کم صاحب ویلای ارزان و شیک و لاکچری در شمال کشور

شوید .

حتی شما می توانید به صورت نقد و اقساطی هم صاحب ویلای ارزان و قشنگ شوید.

اگر الان دارای نقدینگی و سرمایه اندک هستید که نمیتواند برای خرید یک ویلا

بزرگ و زیبا و لاکچری کفایت کند ولی با این مقدار سرمایه ما میتوانیم شما را

صاحب ویلای ارزان و شیک کنیم تا هم سرمایه شما حفظ گردد در واقع ارزش آن

بسته به تورم حفظ گردد هم از نعمت ویلای زیبا و خوب در شمال کشور بهره مند

شوید و لذت ببرید و هر زمان که مقداری دیگر سرمایه و نقدینگی داشتید ما این

ادعا را داریم که در اسرع وقت این مقدار نقدینگی جدید شما با ویلای ارزانی که

دارید را با یک ویلای بزرگ و زیباتر معاوضه کنیم .
ویلا ارزان
در واقع صرف با این است که ویلای ارزان و قشنگ که از ما خریداری کردید می

تواند برای شما یک سکوی پرتاب باشد که بعد از آن به ویلایی لوکس و بزرگ برسید .

البته این را نیز متذکر می شویم که خرید ویلا ارزان در شمال نه اینکه چون ویلا

کیفیت ندارد یا موقعیت آن خوب نیست ارزان ارائه می شود بلکه منظور ما از ویلا

ارزان و زیبا در شمال یعنی اینکه هستند عزیزانی که ویلای خوب و ویلای زیبای

خود را به دلایل مختلف ( مشکل مالی ، مهاجرت ، تعویض با ویلای بزرگ تر و … )

چون می خواهند سریع تر به پول برسند ارزان و زیر قیمت ارائه می نمایند شما

می توانید حتی برای یک مرتبه هم شده ما را امتحان کنید و از ویلای ارزان ما در

شمال بازدید نمایید . مطمئنا پشیمان نخواهید شد . ما منتظر شما هستیم.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید