ملک برای ویلا ارزان

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا ارزان – آمل 200 متر کد 2026

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا فلت ارزان – شمال 140متر کد 2012

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا ارزان شهرکی – منطقه محمودآباد کد2009

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا ارزان – محمودآباد 240 متر کد 2000

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا جنگلی ارزان – آمل 250 متر کد 1997

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 230 متر کد 1996

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 180متر کد 1992

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا فلت ارزان و شیک کد 1969

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا شهرکی ارزان با شرایط عالی کد 1929

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت با قیمت مناسب کد 1901

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا ارزان در شمال کد 1897

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

570,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان کلوده

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا همکف قیمت مناسب

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا روستایی ارزان در کلوده محمودآباد

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا ارزان در شمال 1

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا ارزان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا ارزان شهرکی در کلوده

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

330,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا رومی ارزان در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا در شمال با ارزانترین قیمت

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی سنددار ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 136 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا جنگلی در شمال محمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا ارزان و اقساطی

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا تا 300 میلیون

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا ارزان شهرکی محمودآباد

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا نقلی شیک در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا ارزان اقساطی در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان و حیاط دار

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی ارزان قیمت

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا فلت در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس ارزان در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاهای یک شکل شهرکی

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا روستایی با قیمت ارزان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان در شمال محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان شهرکی در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان دوبلکس

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با قیمت ارزان در محموداباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان در شهرکی برند محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در شمال مازندران

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا فلت زیر قیمت در شمال

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا با قیمت ارزان شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا فلت ارزان قیمت

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرک

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان لاکچری شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان و قیمت مناسب

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نما سنگ ارزان شمال

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا ارزان در چمستان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلایی ارزان در شهرک برند

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا چمستان ارزان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال با ویو ابدی

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی ارزان در مازندران

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس با قیمت مناسب

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان کنار باغ میوه

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلای ارزان قیمت

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شمال ارزان دوبلکس

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان جنگلی در محمودآباد

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان چمستان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان قیمت

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان در مجموعه تهرانی نشین شمال

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت ارزان در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان دوبلکس محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی زیر قیمت در شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا ارزان و قیمت مناسب

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شیک ارزان نقلی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی ارزان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان جنگلی محموداباد

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان آمل

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان در آمل

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا روستایی ارزان در شمال

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان نیم پیلوت شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت شهرکی ارزان در آمل

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان نیم پیلوت

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی ارزان در کلوده

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان جنگلی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان در منطقه جنگلی محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید